วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รีบสมััครด่วน

ค่ายการ์ตูน
วัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน

รุ่นที่ 50 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2556
รุ่นที่ 51 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2556

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

คลิกดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร


วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมทักษะการวาดการ์ตูน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย
สร้างสรรค์ยุวชน
รุ่นที่ 41
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2553
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดูและดาวน์โหลดภาพที่นี่
http://cartooncamp41.blogspot.com/


ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย

สร้างสรรค์ยุวชน

รุ่นที่ 42

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2553

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดูและดาวน์โหลดภาพที่นี่

http://cartooncamp42.blogspot.com/

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

“รักชาติ รักถิ่น
รักษ์ศิลป์แผ่นดินพ่อ"

( 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และสมาคมการ์ตูนไทย

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม เซาเทิร์น วิว จ.ปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ และ ดาวน์โหลด

http://pattani2.blogspot.com/